[17.05.2023] Muudatused haiglaapteekrite pädevuse hindamine korras

EHAS juhatus kinnitas Eesti haiglaapteekrite pädevuse hindmaise korra uue versiooni. 

Peamised muudatused:

*pädevuse kehtivuse reguleerimine apteekri viibimisel lapsehoolduspuhkuse ajal (p 2.6 ja 2.10)

*TTO läbi viidud koolituste koolituskaardi(tõendi) minimaalne andmekoosseis (p 3.2.1)

*igapäevase erialase tööga seotud kuid mitte-farmaatsia alaste koolituste maht (p 5.7)

*tööaruande vormis on suurendatud apteegialase juhtimise osakaalu, täpsustatud valdkonnapõhiseid tegevusi ning sellest tulenevalt kaotatud tööaruande ülemine skoor

*uuendatud pädevuspunktide kogumise võimaluse (lisa 3) tegevuste loendit.

Pädevuse hindamise korra uus versioon on leitav seltsi kodulehelt www.ehas.ee -> Tegevus -> Pädevuse hindamine

EHAS viib haiglaapteekrite pädevuse hindamist läbi iga-aastaselt – 2023 aasta dokumentide esitamise tähtaja avaldame jooksvalt. Pädevuse hindamine on haiglaapteekrite ja seltsi vaatest oluline kvaliteediindikaator, mis peegeldab eriala hetkeseisu ja perspektiivi.

Pädevuse hindamise statistika viimaste aastate lõikes

2022

2021

2019

Hindamisele kvalifitseerub

97

87

98

Apteekreid kokku

112

114

112

Hinnanuid kokku (%)

46

50

46

Hinnanuid kokku (%)

47%

57%

47%

Hinnatute osakaal apteekrite arvust (%)

41%

44%

41%

Proviisorid, kvalifitseeruvate arvust (%)

57%

62%

57%

Farmatseudid, kvalifitseeruvate arvust (%)

27%

54%

21%