Andmekaitsetingimused

Eesti Haiglaapteekrite Selts (edaspidi “meie”) hindab kõrgelt kõigi oma liikmete (edaspidi „Teie“) privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me Teie kohta kogume, miks me seda teeme, mida me Teie andmetega teeme ning nende salastatuse.

Isikuandmete töötleja on Eesti Haiglaapteekrite Selts, Harjumaa, Tallinn, J. Sütiste 19, 13419. Reg. nr. 80099998

Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid kadumise, hävimise ja selleks õigust mitte omavate isikute  juurdepääsu eest.

Kui Teil tekib privaatsusteates toodud info osas küsimusi, soovite neid muuta või taotleda nende töötlemise lõpetamist siis võtke meiega ühendust:

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Vastame Teie kirjadele kahe tööpäeva jooksul.

 Mis andmeid me Teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?

Me kogume Teie kohta järgmisi andmeid:

 • isiklikud andmed: nagu nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood, töökoht;
 • kontaktandmed: nagu nt töökoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress

Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui registreerute meie üritustele või vastate meie poolt korraldatud küsimustikele läbi veebivormi, telefoni või e-kirja teel. Samuti meie liikmeks astumise avaldustelt ning meie poolt sõlmitud töövõtu- ja käsunduslepingute kaudu.

Miks meil Teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?

Kasutame Teie andmeid meie põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks nagu info levitamine koolituste kohta, nõuetekohase koolitus- ja pädevustunnistuse väljastamine, muu meiega seotud olulise info levitamine. Samuti liikmeskonna üle arvestuse pidamiseks ning liikmemaksude kogumiseks.

Kui Te meile isiklikke andmeid ei esita, siis ei ole meil võimalik põhikirjast tulenevaid eesmärke täita.

Millisel õiguslikul alusel me Teie andmeid töötleme?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • Teie nõusolek – kuna tugineme isikuandmete töötlemisel Teie nõusolekule, siis teadke, et Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta;
 • muul seadusega lubatud alusel.

Kellega me Teie andmeid jagame?

Me ei jaga Teie poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on meie põhikirjas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

 • Rahvusvahelised erialaorganisatsioonid (nt. European Association of Hospital Pharmacists): kuhu meie kuulume tervikuna;
 • Kolmandad osapooled: nagu majutus- ja koolitusasutused ning meie raamatupidamist korraldav ettevõte;
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks.

Teie isikuandmeid ei saadeta ega säilitata väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Millised on Teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

 1. Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
 2. Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
 3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, Te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).
 4. Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
 5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on Teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui Teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes.
 6. Andmete ülekandmise õigus – Teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme Teie nõusoleku alusel või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Pretensioonide korral on Teil alati võimalus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Heaks kiidetud EHAS juhatuse 06.11.2018 koosoleku otsusega.

Privaatsusseaded