Euroopa haiglafarmaatsia tulevikusuunad

EAHP

Euroopa haiglafarmaatsia tulevikusuunad (Statements of Hospital Pharmacy) on põhimõtted, mille poole peaks iga Euroopa haiglaapteek pürgima, et pakkuda patsientidele kvaliteetsemat ja ohutumat teenust.

Tulevikusuundade sõnastamiseks viidi läbi 18-kuune läbivaatusprotsess, mis hõlmas kahte veebipõhist Delphi konsultatsiooni EAHP 34 liikmesriigi haiglaapteekrite ühingute ning 34 patsiendi- ja tervishoiutöötajate organisatsiooniga. Lõplik kokkulepe ühisavalduste sõnastuse ja ulatuse osas saavutati mais 2014 Brüsselis peetud Euroopa haiglafarmaatsia koostöökogul ja avaldati sama aasta sügisel ajakirjas European Journal of Hospital Pharmacy

Nüüd on Euroopa Haiglaapteekrite Assotsatisoon kokku kutsunud oma liikmesriikide esindajad, et aidata kaasa nende tulevikusuundade elluviimisele. Projekti eesmärk on toetada tulevikusuundade tutvustamist liikmesriikide haiglaapteekritele aga ka teistele osapooltele, nagu regulatsioonide väljatöötajatele või meditsiini rahastajatele.

Euroopa haiglafarmaatsia tulevikusuundade eestikeelne versioon on leitav siit.

Vajuta logole ja tutvu arengusuundadega

statements logo