Onkoloogilise farmaatsia kvaliteedistandardid

Prindi e-posti aadress

Kasvajavastaste ravimite käitlemisega kaasnevad erinevad riskid, seda nii ravimiga kokkupuutuvale personalile kui ka keskkonnale. Selleks, et tagada ohutus, on oluline erinevate meetmete (tehnoloogiad, kvalifitseeritud personal, riskide juhtimine jne) teadlik ja kompleksne rakendamine. Samuti ei saa me ära unustada patsienti ning haiglaapteekri tööd parema ravitulemuse nimel.

Euroopa Onkoloogilise Farmaatsia Selts (ESOP) on välja andnud uuendatud versiooni Onkoloogilise farmaatsiateenuse kvaliteedistandardist (QuapoS 6), mis kirjeldab aluspõhimõtted kasvajavastaste ravimite ohutuks käitlemiseks ning farmatseutilise hoolega seotud aspekte.
ESOP ja EHAS koostööna on Quapos6 kätte saadav ka eestikeelsena.

QuapoS nõuete rakendamine apteegi tööprotsessidesse on soovituslik kõikidele Eesti haiglaapteekidele, kus käideldakse kasvajavastaseid ravimeid.

Avab lehe QuapoS - ESOP | European Society of Oncology PharmacyESOP | European Society of Oncology Pharmacy

Quapos6 block

  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!