Liikmemaks

Seltsi liikmemaks on 40 eurot.

Liikmemaks tasuda raamatupidaja poolt esitatud arve alusel ülekandega meie Swedbanga kontole.

Saaja: Eesti Haiglaapteekrite Selts MTÜ

A/a: EE352200221002161357

Selgitusse lisada arve number.

Palume kinni pidada arvel esitatud maksetähtajast!

NB! Seltsi liikmed, kes on vastu võetud kalendriaasta teises pooles tasuvad liikmemaksu summas 20 eurot