• EAHP Kongress 2022
  • EHAS Kevadkonverents 2023

    EHAS XXVII Kevadkonverents
    Pärnu 10-11.03.2023

Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS) ühendab haiglates töötavaid apteekreid ja teisi seltsi tegevusest huvitatud farmaatsia-alase haridusega inimesi. Seltsi eesmärgiks on tõsta liikmete kutseoskuseid, parandada igapäevast suhtlust ning pakkuda ühiseid tegevusi.
  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!