Eesti haiglafarmaatsia head tavad

Eesti haiglafarmaatsia head tavad on Eesti Haiglaapteekrite Seltsi poolt koostatud ja 2015. aasta detsembris toimunud seltsi üldkogul kinnitatud dokument, mille peamiseks eesmärgiks on sõnastada põhimõtted, kuidas ravimeid haiglas kvaliteetselt käidelda.

Selle koostamisel on võetud aluseks Euroopa Haiglaapteekrite Assotsatsiooni poolt koostatud dokument Euroopa haiglafarmaatsia tulevikusuunad (Statements of Hospital Pharmacy).

Lisaks seltsi töörühmale on dokumendi koostamisse kaasatud väljastpoolt seltsi mitmed tervishoiu ja farmaatsiaga seotud organisatsioonid, ameti- ja õppeasutused. 

FTavad copy