Juhendid

Juhendi eesmärk on vähendada suure riskiga ravimite kasutamisest tulenevaid riske patsiendile. Juhendisse on koondatud olulisemad suure riskiga ravimid ja ravimrühmad, toodud välja nende kasutamisel levinumad veaohtlikud olukorrad ning kirjeldatud riske maandavaid ennetusmeetmeid.
Käesolev juhend on koostatud haiglaapteekrite poolt praktiliseks abivahendiks kõikidele tervishoiutöötajatele, kes tegelevad neelamishäiretega sh toitmissondi või stoomiga, patsientide farmakoteraapiaga.
Juhend kehtestab haiglaapteekides ühtse ohutusalase märgistuse parenteraalseks manustamiseks ettevalmistatud tsütostaatilistele ja bioloogilistele ravimitele.