Tunnustamine

EHAS soovib tunnustada ja väärtustada haiglaapteekreid ja teisi seltsi tegevusest huvitatud isikuid, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse Eesti Haiglaapteekrite Seltsi ja haiglafarmaatsia arengusse - edendanud haiglafarmaatsia eriala või esindanud seltsi erinevatel tasanditel (seltsi siseselt, haigla-, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil).

Tunnustamise kategooriad, nominentide esitamine ja valimine on reguleeritud Eesti Haiglaapteekrite Seltsi tunnustuste statuudiga.

Eesti Haiglaapteekrite Seltsi tunnustuste statuut v01