[03.03.2023] EHAS tunnustuste statuut

Seltsi juhatus töötas välja ja kinnitas oma veebruarikuisel koosolekul tunnustuste statuudi.

Statuudiga soovitakse tunnustada ja väärtustada haiglaapteekreid ja teisi seltsi tegevusest huvitatud isikuid, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse Eesti Haiglaapteekrite Seltsi ja haiglafarmaatsia arengusse - edendanud haiglafarmaatsia eriala või esindanud seltsi erinevatel tasanditel (seltsi siseselt, haigla-, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil).

Nominente saavad esitada kõik seltsi liikmed 4 erinevas kategoorias

  • Haiglafarmaatsia valgustaja
  • Haiglafarmaatsia edendaja
  • Haiglafarmaatsia sõber
  • Haiglafarmaatsia suur tegu

Laureaadid kuulutuatakse välja detsembris seltsi üldkogul.

Tunnustuste statuut on leitav Tegevus -> Tunnustamine