Tartu Ülikooli tunnustas praktikabaase

Prindi e-posti aadress

Tartu Ülikooli farmaatsia instituut tunnustas tänukirjaga haiglaapteeke, kes on panustanud tulevaste proviisorite erialasel ettevalmistamisel. Tänukiri anti üle Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla apteekidele.
Haiglafarmaatsia praktika on proviisorite õppekavas vabatahtlik. Praktikakoha taotlemiseks esitavad tutdengid Tartu Ülikoolile motivatsioonikirja, mis on aluseks praktikakoha võimaldamisel. Selline lähenemine tagab haiglafarmaatsiast kõige motiveeritumate tudengite sattumise meie haiglatesse. Elu on näidanud, et nii mitmedki haiglaapteegis praktika sooritanud tudengid leiavad tee oma erialase karjääri jooksul ka haiglaapteeki.
Suur tänu ka seltsi poolt kõikidele, kes oma igapäeva töö kõrvalt panustavad noorte proviisorite väljaõpesse!
  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!