Haiglaapteekrite pädevuse hindamine- 2020

Prindi e-posti aadress

Seltsi üheks tegevuseks on haiglaapteekrite erialase pädevuse hindamine. Oleme tänasel päeval Eestis ainus farmaatsia erialaorganisatsioon, kes apteekrite pädevuse hindamist läbi viib.

EHAS pädevuskategooriate süsteem on üles ehitatud viisil, mis arvestab hinnatava kompetentse võimalikult laial skaalal - tööalaseid oskuseid, panust eriala ning isiklikku arengusse jm.

Käesoleval aastal esitasid dokumendid pädevuskategooria taotlemiseks või olemasoleva uuendamiseks 18 proviisorit, kellest tulenevalt kehtivast Pädevuse hindamise korrast kvalifitseerusid hindamisele 16.

Tunnustame EHAS juhatuse poolt kõiki, kes hindamise läbisid- kategooriat esmakordselt taotlesid, olemasolevat säilitasid või seda tõstsid.

Pädevuskategooria on oluline märk professionaalsusest nii haiglaapteekrile endale kui ka haiglafarmaatsiale.

Pädevuskategooriat omavad tänase seisuga 49 haiglaapteekrit, nendest 40 proviisorit (kõrgem-12, I-11, II-17) ja 9 farmatseuti (kõrgem-1, I-3 ja II-5).

  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!