Toimus ECOP konverents ja ESOP assamblee

Prindi

30. juuni - 2. juuli toimus Saksamaal Hamburgis Euroopa Onkoloogilise Farmaatsia Seltsi (ESOP) suursündmus onkoloogilise farmaatsia konverents ECOP5. Konverents sisaldas üle 30 tunni loenguid, seminare ja töötubasid, mis olid seotud onkoloogia ja onkoloogilise farmaatsia päevakohaste teemadega.

Eestist olid konverentsil esindatud ESOP liikmed pea kõigist onkoloogilise farmaatsia teenust osutavatest haiglatest. Ühtlasi olid meie kolleegid väljas postriga, millel kirjeldati onkoloogia valdkonnaga tegelevate apteekrite igapäevaseid tegevusi. Postri aluseks oli kõigile ESOPi liikmetele saadetud küsimustik, millele vastasid Eestis apteekrid kõigist kuuest vähiravi teenust pakkuvast haiglast (TÜK, PERH, ITK, IVKH, Pärnu haigla, Kuressaare haigla). Iga riigi kohta valmis kohalikku onkofarmaatsiat kirjeldav poster. End teiste maadega võrreldes leidsime, et oleme hästi ja edukalt panustanud vähiravimite ohutusse ja efektiivsesse käitlemisse haiglates. Edaspidi võiks enam tähelepanu pöörata patsientide nõustamise ja koolitamisega seotud valdkondadele.

Konverentsi raames jagati muuhulgas tunnustusi panuse eest onkoloogilise farmaatsia valdkonna arendamise eest Euroopa organisatsiooni tasandil. Meie hea kolleeg Kristjan Kongi (PERH) pälvis Per Hertvig Honoré nimelise autasu, panuse eest kvaliteedistandardi QuapoS 6 koostamise koordineerimise ja juhtrühma juhtimise eest.

Konverentsile eelnes ka ESOP assamblee. Eestit esindasid meie seltsi delegaadid Marika Saar ja Kristjan Kongi. Assambleel arutleti seltsi uuendatud koolituskava ja akrediteerimise teemadel, samuti leidsid käsitlemist kvaliteetse onkofarmaatsia teenust ning vähiravimite kättesaadavust puudutavad teemad. Ühtlasi valiti organisatsioonile ka uus juhatus, mille liikmeteks on järgneval kolmel aastal ka Marika Saar ja Kristjan Kongi. Presidendina jätkab seni seltsi juhtinud Klaus Meier Saksamaalt.

Täname ka seltsi poolt Kristjanit senise panuse eest valdkonna arendamisel ning saadud tunnustuse eest ning soovime Marikale ja Kristjanile jõudu ESOP juhtorganis!

Eesti haiglaaptekrite esindus ECOPil

Kristjan Kongi vastu võtmas Per Hertvig Honoré nimelist autasu

 ESOP assamblee

ESOP delegaadid