Juhatuse koosolekud

Prindi e-posti aadress

EHAS juhatuse korralised koosolekud toimuvad üks kord kuus.

Sellelt leheküljel leiate informatsiooni juhatuse koosolekutel käsitletud teemade kohta

e-koosolek 18.01.2021

- Farmaatsiasektori visioonidokumendi arutelu ja EHAS seisukohad

- Ülevaade farmaatsia erialaorganisatsioonide/TÜ/TTK ekstemporaalsete ravimite valmistaise töörühma tegevustest ja plaanidest

- Tervihoiuteenuse seaduse muudatused, mis võimaldaks haiglaapteekritele ligipääsu terviseinfosüsteemi

- Terviseameti uus tervishoiutöötajate register ja haiglaapteekrite pädevushindamise andmete kuvamine

- EHAS osalemine Famraatsiaterminoloogia komisjonis

- EAHP delegaadid, asendusliikme määramine

- Seltsist välja astumise avaldused

- 2021 planeeritavad koolitused ja vastutajad

- Muud teemad: EHAS kaasamine SoM/Haigekassa UPTIS projekti, RA koosolekud ravimivarude teemal, 2021 aasta liikmemaksud.

Järgmine korraline koosolek 15.02.2021

  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!