Võltsitud ravim Herceptin Euroopas Apr 18

markourbala · Kommentaarid: 0
Euroopa Ravimiamet (European Medicines Agency - EMA) annab teada ravimi Herceptin (tootja Roche) võltsingujuhtumist. Herceptin sisaldab toimeainet trastuzumab, mida kasutatakse rinnanäärmevähi ja maovähi raviks. Tegemist on haiglaravimiga, apteegist retsepti alusel seda ei müüda.

Eestisse ei ole võltsingukahtlusega partiisid tarnitud. Ravimit toob Eestisse ravimitootja Roche Eesti esindus tootja enda tarneahela kaudu. Ravimit paralleelimporditud ei ole, kuid vaatamata sellele jälgib Ravimiamet pidevalt Eestisse tarnitavaid ravimipartiisid ja hoiame end kursis sündmuste arenguga.

Võltsitud ravim on pakendi järgi mõeldud müügiks Itaalias, kuid on jõudnud Ühendkuningriigi, Saksamaa ja Soome hulgimüügivõrku paralleelimpordi kaudu. Soomes on avastatud mõned pakendid võltsitud ravimit. Teateid patsientide ohtusattumisest ei ole.

Leitud võltsingutel oli erinevusi välispakendile ja viaalile märgitud partiinumbrites ja säilivusajas, mõnes viaalis oli vedelikku, kuigi peab olema valge või kahvatukollane pulber. Viaali kork ei pruugi olla korrektselt suletud, korgil võib olla silmaga nähtav süstlaauk.

Võltsitud ravimite kasutamine on ohtlik. Kahtluste korral ravimivõltsingutest palun võtke ühendust Ravimiametiga.

Allikas: www.ravimiamet.ee

Euroopa Ravimiameti pressiteade: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/04/news_detail_002076.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar