PHARMINE WP7 uuring - farmaatsia hetkeseis Euroopa Liidu riikides Dec 16

Jana Lass · Kommentaarid: 0

PHARMINE WP7 uuring selgitab nii farmaatsiasektori kui ka farmaatsiahariduse hetkeseisu

Euroopa Liidu riikides. Kuna projekti esimene osa jõuab kohe lõpule, on olemas 18 EL

riigi andmed, mida saab vastavasisuliste teemade käsitlemisel kasutada ja

viidata. Link dokumendile:

http://www.pharmine.org/losse_paginas/Country_Profiles/

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar