EHAS pressiteade Jun 05

markourbala · Kommentaarid: 0

Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS) osales Euroopa haiglafarmaatsia koostöökogul ning avaldab toetust seal vastuvõetud haiglafarmaatsia aluseks olevatele seisukohtadele, mille poole kõikide liikmesmaade haiglaapteegid ja -apteekrid peaksid püüdlema.

Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsioon (EAHP) kutsus EHASi osalema koostöökogul, et ühildada pakutud teesid ka Eesti haiglaapteekrite ja tervishoiusüsteemi ootuste ja võimalustega. Eesti delegaadi, EHASi esimehe Marika Saare ülesandeks oli Brüsselis kahe päeva jooksul koostöös kolleegidega kõigi 44 seisukoha läbi arutamine ja vastuvõtmine. Seisukohad olid eelnevalt kooskõlastatud paljude Euroopa patsientide esindus- ja tervishoiutöötajate organisatsioonidega.

Rõhutades eeskätt patsiendi ohutust ja heaolu deklareerisid haiglaapteekrid muuhulgas järgmist:

  • Igas haiglas peab olema kättesaadav haiglafarmaatsia teenus ja töötama haiglaapteeker, kes vastutab ravimite  ohutu, efektiivse ja optimaalse kasutamise eest.

  • Haiglaapteeker peab olema kaasatud ravimeeskonda ning osalema koostöös patsiendi ja teiste tervishoiutöötajatega patsiendi ravi puudutavates küsimustes.

  • Kõik ravimikorraldused tuleb haiglaapteekri poolt üle vaadata ja kinnitada.

  • Haiglaapteekril peab olema ligipääs patsiendi haigusloole. Kõik apteekri poolt tehtavad raviga seotud muudatused tuleb dokumenteerida patsiendi haiguslukku ja analüüsida edaspidise ravikvaliteedi parandamise eesmärgil.

  • Tuleb arendada kliinilise farmaatsia teenuseid.

44 vastuvõetud teesi on täistekstina leitavad  http://www.eahp.eu/events/european-summit/intro

Eesti delegaat Marika Saar kommenteeris koostöökogul vastuvõetud otsuseid:

“Mitmed vastuvõetud otsused on nii Eesti haiglatele kui haiglaapteekritele parajaks väljakutseks, eriti kui silmas pidada näiteks kliinilise farmaatsia teenuseid ning haiglaapteekri suuremat osalust ravimeeskonna liikmena. Kavatseme lähitulevikus teha koostööd nii haiglate kui Sotsiaalministeeriumiga, et haiglaapteekri rolli, samuti õigusi ja kohustusi täpsemalt määratleda, et need saaksid  kooskõlla Euroopa koostöökogul patsientide ja teiste tervishoiutöötajatega ühiselt vastuvõetud otsustega.”

Dr Roberto Frontini, Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni (EAHP) president tõdes:

“Nendes seisukohavõttudes loovad patsiendid, haiglaapteekrid ja teised tervishoiutöötajad selge visiooni, milline peaks olema haiglaapteekri roll igas Euroopa riigis. Visioon tuleb aga kiiremas korras ka ellu viia ja koostöös Eesti Haiglaapteekrite Seltsiga pingutame selle nimel. Positiivne toetus nii patsientide kui tervishoiutöötajate organisatsioonidelt annab kindlust, et meie siht on õige ja võtab arvesse nii patsientide, teiste tervishoiutöötajate kui ka kogu tervishoiusüsteemi huve. “

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar