Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsioon (EAHP) on välja kuulutanud 2019.aasta Academy Seminari teemad ja toimumisaja.

Sarnaselt varasematele aastatele toimub paralleelselt 2 seminari - sel korral on teemavaldkondadeks ratsionaalne antibiootikumise kasutamine (Antibiotic Stewardship) ja kvalitatiivsed uurimismeetodid (Qualitive research methods).

Seminarid toimuvad paralleelselt 20.-21. septembril Brüsselis.

EHAS liikmetel on võimalus kandideerida osalemaks seminaridel. Kummastki seminarist saab osa võtta 2 seltsi liiget, selts tasub osalemisega seotud kulud.

 

Huvilistel palume saata vabas vormis taotlus (millisest seminarist soovite osa võtta, kuidas edastate seminarilt saadud teadmisi Eestis seltsi liikmetele ja/või teistele asjaga seotud osapooltele) meilile ehasjuhatus@gmail.com hiljemalt 01. maiks.


Info EAHP kodulehel

http://www.eahp.eu/events/calendar/academy-seminars-2019-brussels-belgium