EHAS tegevusstrateegia hõlmab Euroopa haiglafarmaatsia tulevikusuundadest kui ka kohapealsest vajadusest 6 prioriteetset tegevusvaldkonda, millele arendamisele pöörab erialaselts  suuremat tähelepanu. Iga valdkonna tegevust korraldab üks juhatuse liige. Tegevusvaldkondadest lähtudes on moodustatud vastavad töögrupid. Töögrupid omakorda tegelevad edasi valdkonnasiseste projektidega. 

EHAS tegevusstrateegia on leitav SIIT