Koosolek 07.03.2019
1. Koostöö ajakirjaga Eesti Rohuteadlane
2. Ülevaade EHAS 2019 tegevusplaanist
3. EHAS delegaadid rahvusvahelistes organisatsioonides (EAHP ja ESOP)
4. BaltPharm Forum 2019 ja EHAS osalus
5. EHAS liikmete nimekirja kaasajastamine
6. Ülevaade 2019 liikmemaksude tasumisest
7. Ülevaade Kevadkonverentsi korraldamisest
8. EAHP Academy Seminar
9. EHAS arengustrateegia ja planeeritavad tegevused, vastutajad
10. EHAS liikmeks astumise avaldus
11. Huvide konflikti ennetamisest


Koosolek 16.01.2019

1. EHAS tegevusplaan 2019
2. EHAS  arengustrateegia
3. Juhatuse liikmete vastutusalad
4. EHAS koolituste plaan 2019
5. Kevadkonverentsi korraldamise hetkseis
6. Keemiaravi lahustamise tarvikute HK taotlus
7. Pädevuse hindamine, tagasiside 2018 hindamisest
8. Kulude kompenseerimise kord, Seltsi liikmeks astumise avalduse vorm
9. EHAS kommunikatsiooni edendamine, infovahetus

Koosolek 02.05.2017

1. EAHP seminaridest osavõtjate kinnitamine

2. 2017 teabepäevad, teemad ja toimumiskohad

3. Pädevusehindamise komisjoni kinnitamine

4. Jooksvad küsimused.

5. Uue liikme kinnitamine (Mari Reiman, ITK) 

Koosolek 02.03.2017

1. Ülevaade Kevadkonverentsi korraldusest

2. 2017/2018 teabepäevad

3. Pädevuse hindamise korra rakendamine

4. EAHP assambleega seonduv

5. Koostöö EAHPga. Heade tavade juurutamine.

6. Farmaatsia alane terminoloogia, töörühma ülesanded.

7. Ülevaade rakenduvast ravimivõltisngu direktiivist ja tegevustest.

8. EPIC projekti ülevaade.

9. Koostöö ajakirjaga ERT.Koosolek 15.02.2017

1. Osavõtt Balt Pharm foorumist, osalejad ja finantseerimine

2. EAFS ja TÜ koostööettepanek farmaatsia eriala populariseermisise ürituse toetamiseks

3. Seltsi liikmete Merilin Nurga ja Ulvi Tammjärve avaldused seltsist väljaastumiseks

Koosolek 10.01.2017

1. Kevadkonverentsi korraldamisega seonduv

2. Pädevushindamine

3. Koostöö ajakirjaga Eesti Rohuteadlane

4. EAHP liikmemaks

5. Balt Pharm foorum 28-30.04.2017.


Koosolek: 08.12.2016

1. Uute liikmete vastuvõtmine

2. Pädevuse hindamise korra kinnitamine

Koosolek: 21.09.2016

1. Koostöö ajakirjaga Eesti Rohuteadlane

2. Sügis 2016/kevad 2017 ürituste (teabepäevad/aastapäev/kevadkonverents) korraldamine.

3. Koosöö EAÜ koolituskeskusega

4. EAHP-ga seotud teemad

5. Ülevaade finantsseisust

6. EPIC projekt

7. EHAS töörühmade tegevuse ülevaade

8. Pädevuse hindamine- uus pädevuse hindamise kord


Koosolek: 03.03.2016

1.EHAS koolitusregistri tutvustamine

2. Moodustati komisjon, kes vaatab üle EHASi pädevuse hindamise korra ja teeb vajalikud parandused ning täiendused. Uuendatud korra alusel toimub järgmine haiglaapteekrite pädevuse hindamine 2017. aastal

3. Haiglaapteegis manustamiseks ettevalmistatud tsütostaatiliste ja bioloogiliste ravimite ohutusalase märgistuse juhendi kinnitamine

4. Tegevused Eesti haiglafarmaatsia heade tavade tutvustamiseks


  Koosolek: 13. jaanuar / 6.veebruar 2016

  1. Täpsustati EHAS liikmemaksu tasumise korda. Liikmemaksu (alates 2016.aastast 30 eurot aastas) tuleb tasuda liikmeks vastuvõtmise järel

  *täies mahus, kui liikmeks saamine toimub kalendriaasta esimesel poolel (jaan-juuni)

  *pool liikmemaksust, kui liikmeks saamine toimub kalendriaasta teisel poolel (juuli-dets). 

   2. Seltsi liikmeks võeti vastu

   *Rita Reinväli (Pärnu haigla apteegi farmatseut)

   *Liisa Randmäe (Tartu Vahi Selveri apteegi proviisor) 

    3. Lähiajal on plaanis 2015.aasta seltsi üldkogul vastuvõetud „Haiglafarmaatsia heade tavade“ dokumendi tutvustamine kutsekaaslastele, tööandjatele (haiglatele), koostööpartneritele

    4. Seltsi kevadkonverentsi toimub 4.-5.märtsil 2016. Registreerumine kahepäevasele üritusele on lõppenud, võimalik on veel registreeruda 4.märtsi akadeemilisele osale

    5. EHAS järgmine teabepäev toimub Tallinnas aprilli teisel nädalal. Täpsem info peagi meie kodulehel