Seltsi kuuluvad meditsiinilise eriharidusega spetsialistid, kelle töö on seotud haiglafarmaatsia teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega. 

Seltsi tegevliikmeks arvatakse uusi liikmeid juhatuse otsusega kandidaadi avalduse alusel. Avaldusel peab olema ühe seltsi liikme soovitus.

Seltsi kõrgeim organ on üldkogu, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkogu vahelisel ajal juhib seltsi tööd 9-liikmeline juhatus, mis valitakse 3 aastaks.