EHAS XXII Kevadkonverents (Pärnu, märts 2017) EHAS üldkogu (Tallinn, detsember 2015)


EHAS Kevadkonverents (Pärnu, märts 2015)


Kursus Kliinilised ravimiuuringud ja head kliinilised tavad (aprill 2015)