Eesti Haiglaapteekrite Selts ühendab haiglates töötavaid apteekreid ja teisi seltsi tegevusest huvitatud farmaatsia-alase  haridusega inimesi. Seltsi eesmärgiks on tõsta liikmete kutseoskuseid, parandada igapäevast suhtlust ning pakkuda ühiseid tegevusi.  

Seltsi kuulub 124 liiget


                                                                                                               

MEIE VISIOON
Eesti haiglafarmaatsia ühendaja ja eestvedaja.


MEIE MISSIOON
Avatud, arengule ning koostööle suunatud erialaorganisatsioon ning haiglafarmaatsia suunaja ja edendaja Eestis.
Soovime olla tugev koostööpartner huvipooltele, sealhulgas riigile.