Eesti Haiglaapteekrite Selts ühendab haiglates töötavaid apteekreid ja teisi seltsi tegevusest huvitatud farmaatsia-alase  haridusega inimesi. Seltsi eesmärgiks on tõsta liikmete kutseoskuseid, parandada igapäevast suhtlust ning pakkuda ühiseid tegevusi.  

Seltsi kuulub 123 liiget.