Andmebaas on loodud apteekritele lihtsustamaks orienteerumist suukaudsete
kasvajavastaste ravimite infos ja parandamaks seeläbi patsientide ravimialast nõustamist.

Andmebaas sisaldab ravimi omaduste kokkuvõttetele tuginevat infot Eestis enimkasutatavate suukaudsete vähiravimite kohta- näidustused, manustamine, sagedasemad kõrvaltoimed, olulised nõuanded ravimi korrektseks kasutamiseks, koostoimed teiste ravimitega jm.

Kõrvaltoimete rubriigis antakse ülevaade kasvajavastaste ravimite sagedasematest kõrvaltoimetest. Eraldi on välja toodud patsiendile mõeldud info ning ainult apteekrile nähtav põhjalikum info. Patsiendiosas on lihtne selgitus kõrvaltoime olemusest ja patsiendile kättesaadavatest leevendusvahenditest. Apteekritele mõeldud infos on välja toodud kõrvaltoime riskitegurid, raskusastmed, põhjalikum käsitlus jne, mis aitab apteekril paremini kõrvaltoime tausta mõista ja patsiendil nõustamisel abiks olla.

Vajadusel on võimalik patsiendile välja trükkida tema ravimi kasutamise info ning kõrvaltoimete teabeleht

Andmebaasi kasutajaks registreerumine.

  1. Andmebaasi kasutamiseks tuleb esmalt registreeruda.

  2. Kasutajakonto on apteegi põhine, igale apteegile on ette nähtud üks universaalne kasutajakonto, mis on mõeldud kõikidele ühes apteegis töötavatele apteekritele.

  3. Registreerimisvormil täitke kõik kohustuslikud väljad.

  4. Oluline on teada oma apteegi kolmekohalist tegevusloa numbrit, mis on vajalik sisestada väljale Apt. nr. (tegevusloa numbri leiad Ravimiameti tegevusluvade registrist http://rkav.sm.ee/rkav/faces/pages/tegevuslubaForm/tegevuslubaOtsing.jspx ). Väljale sisestage 00 ja tegevusloa number (nt kui teie tegevusloa number on 111 siis sisesta 00111).

  5. Täidetud vormi esitamise järgselt saadame teile hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul kasutajaparooli.

Andmebaasi kasutusjuhend.

Küsimuste korral palun pöörduge meie kasutajatoe poole epickoolitus@gmail.com


Aktiivset kasutamist!

EPIC meeskond


Andmebaasi omanik ja looja on DGOP (Saksamaa Onkofarmaatsia Selts). Euroopa Liidu, Euroopa Onkofarmaatsia Seltsi ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsi koostöös on andmebaas tehtud kättesaadavaks ka Eesti apteekritele. Andmebaasi eestikeelsed tekstid on koostatud ja toimetatud EHASi onkofarmaatsia töörühma liikmete poolt. Ravimiinfo põhineb ravimiomaduste kokkuvõtetel, kõrvaltoimete info aluseks on erinevad rahvusvahelised ravijuhendid ja andmebaasid. Iga kõrvaltoime juurest leiate allikate loetelu, kust info pärineb.