Koolituse eesmärk

Järjest enam suureneb suukaudselt manustatavate vähiravimite hulk ja paljud neist ravimitest väljastatakse patsiendile üldapteegist.

Seetõttu vajab apteeker üha enam teadmisi vähiravist ja kasvajavastastest ravimitest.

Koolituse eesmärk on seda lünka täita ja pakkuda apteekritele täiendõpet, et nad saaksid vähipatsientidele paremini apteegis ravimialast nõu anda.

 

Keda ootame osalema?

Koolitus on mõeldud kõigile apteekritele, kes töötavad kas üld- või haiglaapteegis ja kes täna või ka tulevikus väljastavad patsientidele suukaudseid kasvajavastaseid ravimeid.

Milliseid teemasid käsitletakse?

Koolitus hõlmab sissejuhatust kasvajavastase ravi üldpõhimõtetesse, lühiülevaade antakse nii onkoloogilistest kui ka hematoloogilistest kasvajatest. Käsitletakse enamlevinud kasvajavastase ravi võimalusi ja põhilisi vähiravimeid. Pikemalt peatutakse nende ravimite koos- ja kõrvaltoimetel ja ohutul käitlemisel. Juttu tuleb ka kasvajahaigusega kaasuvatel muudel probleemidel nagu näiteks väsimus, valu, meeleoluhäired jne. Antakse ülevaade ka vähipatsiendi nõustamisest apteegis ning apteegis saadaolevate toidulisandite tõenduspõhisest kasutamisest vähihaigetel.

Kes on lektoriteks?

Koolituse läbiviijateks on spetsialistid nii onkoloogia, hematoloogia, onkofarmaatsia kui kliinilise farmaatsia vallast. Lektorid töötavad igapäevaselt meie suuremates vähiravi keskustes – Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Milliseid teadmisi omandatakse?

Koolituse läbinud apteeker:

 - omab ülevaadet onkoloogiliste ja hematoloogiliste haiguste olemusest ja nende medikamentoossest ravist;

- teab kasvajavastaste ravimite põhilisi kõrval - ja koostoimeid ning nende käsitlust;

 - teab, kuidas kasvajavastaseid ravimeid apteegis käidelda;

- oskab nõustada suukaudset kasvajavastast ravi saavat patsienti (ravimite manustamine, käitlemine kodus, kõrvaltoimete käsitlus, toidulisandite kasutamine)

Mikse e-õpe?

Otsustasime korraldada antud koolituse e-kursusena, et võimaldada praktiseerivatele apteekritele võimalikult paindlikku õppimisvõimalust. E-koolitus võimaldab õppijal loenguid kuulata talle sobival ajal ja kohas. Eeliseks on ka see, et kursust saab läbida moodulite kaupa ning teha vajadusel pause. Samas on võimalik alati ka õppejõududega suhelda ja neilt küsimusi küsida.

Kuidas on koolitus üles ehitatud?

Koolitus koosneb 3 moodulist. Esimeses moodulis on 3 loengut, teises 4 ning viimases moodulis 3 loengut.

Kursuse avalehel on iga mooduli juures kõik vajalikud õppematerjalid (videoloengud ja slaidid) ja vahendid suhtlemiseks (foorumid).

Iga moodul lõpeb testiga ning testi läbimisel on võimalik liikuda edasi järgmisse moodulisse.

Kursuse läbimine annab 13 täienduspunkti ja lõpetanutele väljastatakse tunnistus.